Liikunta, 2017

Liikunta, 2017

  • Vastauksia 234 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö234 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri233 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Pedagoginen toiminta227 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 58 s)
Osaaminen221 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
233
3132
424
57
61
70
812
97
100
110
120