Liikunta, 2017

Liikunta, 2017

  • Vastauksia 304 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11458 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö303 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri302 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta293 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 4 s)
Osaaminen288 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 49 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
233
3132
424
57
61
70
812
911
1033
1133
120