Tietotekniikka, 2017

Tietotekniikka, 2017

  • Vastauksia 273 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11458 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö272 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri272 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta268 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 59 s)
Osaaminen264 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 26 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
250
3113
419
57
61
70
88
97
1031
1125
120