Tietotekniikka, 2017

Tietotekniikka, 2017

  • Vastauksia 214 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö213 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri213 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 10 s)
Pedagoginen toiminta210 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 57 s)
Osaaminen205 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 25 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
250
3113
419
57
61
70
88
94
100
110
120