Kuvataide, 2017

Kuvataide, 2017

  • Vastauksia 128 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö128 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)
Toimintakulttuuri126 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 30 s)
Pedagoginen toiminta127 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 8 s)
Osaaminen121 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
222
357
417
56
60
70
88
93
100
110
120