Kotitalous, 2017

Kotitalous, 2017

  • Vastauksia 261 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11457 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö260 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri257 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta258 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 8 s)
Osaaminen251 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
235
399
427
59
60
70
812
911
1020
1136
120