Historia, 2017

Historia, 2017

  • Vastauksia 340 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11457 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö340 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri339 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 10 s)
Pedagoginen toiminta330 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen331 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
250
3121
429
514
60
70
817
99
1038
1141
120