Historia, 2017

Historia, 2017

  • Vastauksia 260 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö260 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri259 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 6 s)
Pedagoginen toiminta253 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 49 s)
Osaaminen253 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 30 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
250
3121
429
514
60
70
817
98
100
110
120