Matematiikka, 2017

Matematiikka, 2017

  • Vastauksia 726 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (24.9.2016 - 24.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8857 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö723 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri724 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta710 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 58 s)
Osaaminen696 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 12 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
148
2136
3374
478
527
62
70
834
927
100
110
120