Matematiikka, 2017

Matematiikka, 2017

  • Vastauksia 931 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11457 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö927 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri927 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 22 s)
Pedagoginen toiminta908 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 3 s)
Osaaminen893 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
148
2136
3374
478
527
62
70
834
936
1094
11102
120