Käsityö, 2017

Käsityö, 2017

  • Vastauksia 248 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö248 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 15 s)
Toimintakulttuuri247 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta245 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 35 s)
Osaaminen240 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
119
241
3131
428
55
60
70
813
911
100
110
120