Käsityö, 2017

Käsityö, 2017

  • Vastauksia 319 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11460 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö319 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 15 s)
Toimintakulttuuri317 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta315 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 40 s)
Osaaminen308 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 46 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
119
241
3131
428
55
60
70
813
913
1033
1136
120