Maantieto / maantiede, 2017

Maantieto / maantiede, 2017

  • Vastauksia 233 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö233 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri233 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta228 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 36 s)
Osaaminen223 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
240
3126
428
59
60
70
812
910
100
110
120