Terveystieto, 2017

Terveystieto, 2017

  • Vastauksia 269 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö269 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri269 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta257 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 26 s)
Osaaminen250 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
238
3152
429
58
60
70
817
94
100
110
120