Terveystieto, 2017

Terveystieto, 2017

  • Vastauksia 344 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11460 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö343 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri341 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta329 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 24 s)
Osaaminen319 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
238
3152
429
58
60
70
817
97
1032
1140
120