Ranska, 2017

Ranska, 2017

  • Vastauksia 105 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö105 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)
Toimintakulttuuri105 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta105 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 36 s)
Osaaminen102 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
222
344
421
52
60
70
83
99
100
110
120