Ranska, 2017

Ranska, 2017

  • Vastauksia 140 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.11.2016 - 21.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11419 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö140 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Toimintakulttuuri138 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta138 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 26 s)
Osaaminen136 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 14 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
222
344
421
52
60
70
83
99
1020
1115
120