Englanti, 2017

Englanti, 2017

  • Vastauksia 681 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö681 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri679 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 22 s)
Pedagoginen toiminta663 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 52 s)
Osaaminen648 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
136
2140
3332
494
518
61
70
824
936
100
110
120