Englanti, 2017

Englanti, 2017

  • Vastauksia 870 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11457 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö870 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri865 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta847 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 0 s)
Osaaminen835 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
136
2140
3332
494
518
61
70
824
942
1071
11112
120