Uskonto, 2017

Uskonto, 2017

  • Vastauksia 242 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11284 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö241 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri239 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Pedagoginen toiminta234 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 14 s)
Osaaminen229 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
232
395
421
58
60
70
811
97
1029
1128
120