Uskonto, 2017

Uskonto, 2017

  • Vastauksia 184 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö183 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri181 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 10 s)
Pedagoginen toiminta177 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 14 s)
Osaaminen171 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 37 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
232
395
421
58
60
70
811
96
100
110
120