Suomi toisena kielenä (S2), 2017

Suomi toisena kielenä (S2), 2017

  • Vastauksia 144 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö144 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri142 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta141 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 4 s)
Osaaminen136 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
227
371
415
54
60
70
810
98
100
110
120