Yhteiskuntaoppi, 2017

Yhteiskuntaoppi, 2017

  • Vastauksia 229 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö229 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri228 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 7 s)
Pedagoginen toiminta224 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 47 s)
Osaaminen224 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
246
3107
424
512
60
70
818
94
100
110
120