Kemia, 2017

Kemia, 2017

  • Vastauksia 638 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11458 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö636 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri635 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta623 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 1 s)
Osaaminen614 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 12 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
136
293
3256
458
514
62
70
825
915
1064
1175
120