Elämänkatsomustieto, 2017

Elämänkatsomustieto, 2017

  • Vastauksia 149 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11283 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö149 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri148 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 8 s)
Pedagoginen toiminta144 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen144 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 14 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
220
349
414
53
60
70
88
94
1020
1125
120