Elämänkatsomustieto, 2017

Elämänkatsomustieto, 2017

  • Vastauksia 102 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö102 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri102 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 9 s)
Pedagoginen toiminta98 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen98 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
220
349
414
53
60
70
88
92
100
110
120