Musiikki, 2017

Musiikki, 2017

  • Vastauksia 102 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö102 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri101 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta97 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 1 s)
Osaaminen95 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 54 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
213
356
414
54
60
70
86
95
100
110
120