Musiikki, 2017

Musiikki, 2017

  • Vastauksia 141 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11457 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö141 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 11 s)
Toimintakulttuuri140 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta134 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 1 s)
Osaaminen132 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
213
357
414
54
60
70
86
96
1018
1119
120