Ruotsi, 2017

Ruotsi, 2017

  • Vastauksia 491 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö491 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri491 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta475 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 51 s)
Osaaminen465 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
290
3252
473
514
60
70
825
916
100
110
120