Ruotsi, 2017

Ruotsi, 2017

  • Vastauksia 625 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11459 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö625 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri622 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta605 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 58 s)
Osaaminen595 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
121
290
3252
473
514
60
70
825
920
1063
1167
120