Saksa, 2017

Saksa, 2017

  • Vastauksia 234 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö234 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri233 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta227 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 58 s)
Osaaminen225 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
249
3122
430
58
60
70
87
98
100
110
120