Saksa, 2017

Saksa, 2017

  • Vastauksia 293 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11458 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö293 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri291 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta284 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 5 s)
Osaaminen282 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 56 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
249
3122
430
58
60
70
87
910
1023
1134
120