Äidinkieli, 2017

Äidinkieli, 2017

  • Vastauksia 539 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11460 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö538 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri534 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta527 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 40 s)
Osaaminen522 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
123
287
3205
446
517
60
70
823
921
1053
1164
120