Äidinkieli, 2017

Äidinkieli, 2017

  • Vastauksia 415 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö414 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri411 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta407 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 28 s)
Osaaminen406 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
123
287
3205
446
517
60
70
823
914
100
110
120