Fysiikka, 2017

Fysiikka, 2017

  • Vastauksia 683 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11458 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö681 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri680 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta667 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 4 s)
Osaaminen661 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
137
295
3280
454
519
62
70
826
921
1065
1184
120