Fysiikka, 2017

Fysiikka, 2017

  • Vastauksia 533 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8911 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö531 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri530 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta519 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 4 s)
Osaaminen515 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
137
295
3280
454
519
62
70
826
920
100
110
120