Luokanopettaja (1-2 lk), 2017

Luokanopettaja (1-2 lk), 2017

  • Vastauksia 1846 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11283 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1845 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Toimintakulttuuri1838 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta1808 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 16 s)
Osaaminen1750 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 21 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
161
2276
3699
4197
524
61
70
844
9143
10126
11275
120