Luokanopettaja (1-2 lk), 2017

Luokanopettaja (1-2 lk), 2017

  • Vastauksia 1420 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1419 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)
Toimintakulttuuri1413 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta1384 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 59 s)
Osaaminen1347 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 15 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
161
2276
3699
4197
524
61
70
844
9118
100
110
120