Maahanmuuttajaopettaja, 2017

Maahanmuuttajaopettaja, 2017

  • Vastauksia 91 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.11.2016 - 21.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11249 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö91 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri91 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta89 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 54 s)
Osaaminen89 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 16 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
213
333
45
54
60
70
84
95
1011
1112
120