Opinto-ohjaaja, 2017

Opinto-ohjaaja, 2017

  • Vastauksia 206 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11286 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö206 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri205 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 10 s)
Pedagoginen toiminta200 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen197 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
223
387
418
55
61
70
89
910
1018
1122
120