Opinto-ohjaaja, 2017

Opinto-ohjaaja, 2017

  • Vastauksia 164 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö164 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri163 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s)
Pedagoginen toiminta159 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen156 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
223
387
418
55
61
70
89
98
100
110
120