Luokanopettaja (3-4 lk), 2017

Luokanopettaja (3-4 lk), 2017

  • Vastauksia 1063 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1062 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri1055 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta1044 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 7 s)
Osaaminen1020 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 19 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
167
2203
3527
4133
519
60
70
841
973
100
110
120