Luokanopettaja (3-4 lk), 2017

Luokanopettaja (3-4 lk), 2017

  • Vastauksia 1389 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11284 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1386 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri1378 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta1361 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 13 s)
Osaaminen1332 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 19 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
167
2203
3527
4134
519
60
70
841
988
10124
11186
120