Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2017

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2017

  • Vastauksia 1271 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1270 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri1261 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta1233 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen1217 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
185
2210
3625
4178
526
61
70
862
984
100
110
120