Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2017

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2017

  • Vastauksia 1660 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11286 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1659 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri1647 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta1603 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 34 s)
Osaaminen1581 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
185
2210
3625
4178
526
61
70
862
994
10163
11216
120