Esikoulunopettaja, 2017

Esikoulunopettaja, 2017

  • Vastauksia 53 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö53 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 21 s)
Toimintakulttuuri53 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta52 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 37 s)
Osaaminen52 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
26
331
412
50
60
70
80
94
100
110
120