Esikoulunopettaja, 2017

Esikoulunopettaja, 2017

  • Vastauksia 70 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11284 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö70 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Toimintakulttuuri70 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 58 s)
Pedagoginen toiminta68 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 47 s)
Osaaminen68 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
26
331
412
50
60
70
80
95
1010
116
120