Aineenopettaja, 2017

Aineenopettaja, 2017

  • Vastauksia 4273 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11284 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö4266 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri4242 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta4170 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 52 s)
Osaaminen4092 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1207
2610
31687
4387
5105
63
70
8168
9162
10430
11514
120