Aineenopettaja, 2017

Aineenopettaja, 2017

  • Vastauksia 3298 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö3292 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri3278 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta3219 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 44 s)
Osaaminen3152 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1207
2610
31687
4387
5105
63
70
8168
9131
100
110
120