Rehtori, 2017

Rehtori, 2017

  • Vastauksia 85 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö85 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri83 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 7 s)
Pedagoginen toiminta76 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 29 s)
Osaaminen75 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
218
341
49
52
60
70
81
93
100
110
120