Rehtori, 2017

Rehtori, 2017

  • Vastauksia 132 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11284 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö132 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri126 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 3 s)
Pedagoginen toiminta112 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 27 s)
Osaaminen107 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
218
342
410
52
60
70
81
94
1019
1124
120