Luokanopettaja (5-6 lk), 2017

Luokanopettaja (5-6 lk), 2017

  • Vastauksia 1541 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2016 - 22.11.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11285 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1541 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri1529 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 22 s)
Pedagoginen toiminta1504 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 53 s)
Osaaminen1456 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 9 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
168
2234
3596
4149
523
62
70
836
9112
10107
11214
120