Luokanopettaja (5-6 lk), 2017

Luokanopettaja (5-6 lk), 2017

  • Vastauksia 1199 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.9.2016 - 26.9.2017) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8816 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1199 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri1189 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 18 s)
Pedagoginen toiminta1173 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen1134 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
168
2233
3595
4150
523
62
70
835
993
100
110
120